Badanie gleby i inne usługi geologiczne

Wznoszenie domu to trudne zadanie. Problemy pojawiają się już na etapie przygotowania budowy. Poza kwestiami urzędowymi, powinniśmy bowiem pamiętać o sprawdzeniu gleby na terenie na którym zamierzamy wznieść obiekt. Bardzo istotne są między innymi poziom wilgoci w gruncie, skład ziemi oraz jej twardość. Jak sprawdzić, czy grunt umożliwia wzniesienie domu, czy też konieczne są jeszcze jakieś działania? Należy powierzyć to geologowi, który po przeprowadzeniu właściwych badań określi celowość konkretnej inwestycji. Jak więc to wykona? Jak znaleźć fachowca, który oferuje usługi geologiczne najwyższej jakości?

Usługi geologiczne – co to jest?

Pierwszym etapem w przypadku usług geologicznych jest wykonanie odwiertów. Pozwala to na pobranie cząstek gruntu i wód znajdujących się pod gruntem oraz ich następne sprawdzenie w laboratorium. Wyniki takich badań sporo powiedzą na temat tego, czy gleba umożliwia wzniesienie budynku, czy z kolei należy wykonać któreś działania. O tym, jak skonstruowana jest ziemia na terenie mówią też rezultaty sondowania dynamicznego i statycznego, czyli ekspertyz przeprowadzanych z wykorzystaniem fachowego wyposażenia. Takie wyniki powinny znaleźć się w wykonanej na koniec opinii.

Usługi geologiczne – kto przeprowadzi?

Warto przy tym pamiętać, iż takie badania mogą być wykonane tylko przez specjalistę mającego właściwe uprawnienia. By je uzyskać i mieć prawo świadczyć usługi geologiczne, powinniśmy skończyć studia wyższe, a to oznacza, iż korzystając z usług geologa mamy gwarancję, że usługi geologiczne dadzą wymierne skutki. Jeżeli oprócz tego ważna będzie dla nas również profesjonalna obsługa i niedługie terminy, powinniśmy poprosić o poradę przyjaciół, którzy już zamawiali usługi geologiczne czy znaleźć komentarze wcześniejszych klientów na forach.