Dyrektywa EMC a polskie ustawodawstwo

Dyrektywy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu zunifikowanie norm odnośnie urządzeń elektronicznych we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Jakie przepisy są stosowane aktualnie i czego dotyczą?

Dyrektywa EMC zapewnia bezawaryjne działanie sprzętów elektrycznych

Dyrektywa EMC ma zapewnić stabilne funkcjonowanie sprzętów elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym środowisku. W tym momencie w naszym kraju stosowane są przepisy, które uzyskały ważność w kwietniu 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła nieaktualne już regulacje, celem których było zaadaptowanie rozporządzeń Unii Europejskiej do rodzimego ustawodawstwa. Jak możemy dowiedzieć się z obecnej dyrektywy EMC, reguluje ona w szczególności obowiązki producentów i importerów, a także precyzuje jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Rozporządzenie EMC nie ma zastosowania do urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów, części wyposażenia lotniczego, jak również tych, które nie są zdolne do wytwarzania zakłócających emisji elektromagnetycznych.

Dyrektywa EMC – typu i informacje umożliwiające identyfikację

Dyrektywa EMC opisuje też w jaki sposób mają działać urządzenia na terenie UE – nie mogą one wpływać negatywnie na funkcjonowanie innych sprzętów. Dzięki nowym normom producenci oraz dystrybutorzy dowiadują się jak oznaczać urządzenia wprowadzane do obrotu. Wymagane jest m. in. podanie informacji umożliwiającej identyfikację, typu, zarejestrowanej nazwy handlowej, a także instrukcji obsługi w języku konsumentów. Niezwykle istotne jest również przygotowanie dokumentów, które zawierają projekt koncepcyjny, opisy działania aparatury, schematy elementów i sprawozdania z badań. Jednocześnie podmioty gospodarcze importujące sprzęt mają obowiązek usunięcia ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów dyrektywy EMC.