Czego dowiesz się na kursie design for EMC?

EMC, tj. kompatybilność elektromagnetyczna, to nad wyraz istotna cecha wszystkich urządzeń elektrycznych. To ta cecha definiuje zdolność działania systemu w konkretnym środowisku. System, który jest kompatybilny elektromagnetycznie nie może wytwarzać zaburzeń innych pracujących w sąsiedztwie urządzeń oraz być wrażliwym na zakłócenia przez nie generowane. Na to, czy produkt okaże się kompatybilny elektromagnetycznie rzutują zwłaszcza pomyłki jego projektanta, jeśli ten nie dostosowuje go do miejsca, w jakim będzie on używany. Z tego powodu bardzo istotne jest to, aby twórcy urządzeń elektronicznych wiedzieli, jak takich trudności uniknąć.

Szkolenia design for EMC

Doskonałą sposobnością, aby nauczyć się, jak tworzyć urządzenia elektroniczne pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, będą kursy design for EMC. W ich toku kursanci opanują najważniejsze problemy związane z kompatybilnością czy też dowiedzą się jak diagnozować różne zaburzenia elektromagnetyczne, a także eliminować ich źródła. Kolejnym etapem szkolenia będzie projektowanie rozmaitych podzespołów – od płytek PCB po pudełka zabezpieczające system przed zakłóceniami. W czasie kursu kursanci dowiedzą się też na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium, w którym wykonane będą badania EMC.

Kto powinien wziąć udział w kursie design for EMC?

Dobrze jednak wiedzieć, iż nie każdy może uczestniczyć w szkoleniu design for EMC. Takie szkolenia kierowane są w szczególności do osób z przynajmniej podstawowymi wiadomościami dotyczącymi budowy urządzeń elektrycznych oraz EMC. Zazwyczaj uczestniczą w nich specjaliści elektronicy oraz testujący, jednak są także otwarte na specjalistów działających w pozostałych profesjach.