Biuletyn firmowy

więcej o biuletynach firmowych

Pozytywny obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma ogromne znaczenie dla jej właściwego funkcjonowania. Kreowanie dobrych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec firmy. PR wewnętrzny, którego celem jest prowadzenie spójnej i godnej zaufania polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z różnorodnych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co to jest biuletyn firmowy

Biuletyn firmowy jest to czasopismo kierowane do pracowników danej organizacji. To doskonałe narzędzie do tworzenia więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawienie efektywności wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę organizacji na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie uczestnictwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz pełnią funkcję informacyjną.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Prawidłowo skonstruowany biuletyn firmowy jest wartościowym narzędziem w rękach specjalistów od wewnętrznego PR. Istotne jest, by zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym wydawnictwa. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i pozwala prowadzić politykę informacyjną w interesujący sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być zajmujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Tworzy to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaprocentować zwiększeniem zaufania i motywacji zatrudnionych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]