Usługi detektywistyczne

Zakres usług detektywistycznych

Coraz częściej korzystamy z usług prywatnych detektywów. Istotny zakres takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych informacji dotyczących postepowań karnych i cywilnych, przedmiotów, osób zaginionych lub ukrywających się i weryfikacja wiarygodności świadków i dokumentów. Każda charakterystyczna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności są ważne. Praca skupia się na przeprowadzeniu śledztwa posługując się racjonalnym, logicznym myśleniem i rozmaitymi niejawnymi metodami dochodzenia. Bazując na zebranych dowodach oraz faktach, poprzez taką postać dedukcji, detektyw jest w stanie dojść do właściwych wniosków. Działając zgodnie z prawem i określonym w licencji detektywa zakresem czynności, detektyw ma za zadanie przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń podczas realizacji zlecenia.