Szkolenia PPOŻ – dlaczego są ważne?

Organizacja szkolenia PPOŻ to powinność pracodawcy. Należy prowadzić je oczywiście nie tylko z uwagi na prawo – w przypadku pożaru nasi pracownicy będą wiedzieli, jak skutecznie opuścić teren obiektu. Dlatego nie należy na nim oszczędzać i wybrać tylko tych organizatorów, którzy zapewnią nam, że zatrudnieni naprawdę uzyskają wymagane umiejętności. Na jakich zasadach więc opierają się skuteczne szkolenia PPOŻ? O czym powinniśmy wiedzieć przy poszukiwaniu firmy je prowadzącej? W jakich odstępach czasowych muszą być przeprowadzane?

Szkolenia PPOŻ – kto je przeprowadzi?

Organizację szkolenia PPOŻ powinniśmy zlecić zaufanej firmie. Osoby, które powiedzą pracownikom, co zrobić w razie pożaru powinny posiadać odpowiednie uprawnienia z zakresu BHP, pożarnictwa lub przejść szkolenie inspektorów ochrony PPOŻ. W zależności od poziomu szkolenia, muszą mieć wykształcenie średnie lub wyższe. Szczegółowe zapisy zawarto w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Kiedy przeprowadzać szkolenia PPOŻ?

Ustawa precyzuje, iż szkolenia PPOŻ dla pracowników biurowych powinny odbywać się przynajmniej co sześć lat. Dla robotników ten okres to 2 lata, natomiast przy pracach szczególnie ryzykownych – 365 dni. Nie zapominajmy jednak, iż powinny one zagwarantować ochronę pracowników – powinniśmy zatem przeprowadzać je w krótszych odstępach. Nie jest ważne, czy chodzi o większe, czy niewielkie zakłady pracy – wszędzie mogą okazać się bardzo pomocne.