Coraz więcej budynków oraz pomieszczeń jest wyposażonych w tzw. oświetlenie bezpieczeństwa. W przeważającej części występują w formie świecących, zielonych lub czerwonych prostokątnych bloków z charakterystyczną grafiką. Widnieje na nich napis “Wyjście ewakuacyjne”, “Exit” lub obrazek biegnącego człowieka oraz strzałki w stronę drzwi. To właśnie nazywane jest przez specjalistów oświetleniem bezpieczeństwa.

Budowa i działanie oświetlenia bezpieczeństwa

Systemy oświetlenia awaryjnego składają się z modułów i działają automatycznie. Wszystkie elementy oświetlenia są ze sobą połączone, a sterowanie nimi odbywa się w ramach jednego systemu. Oznacza to, że w każdym przypadku można wytyczać najbardziej efektywne drogi ewakuacyjne dopasowane do danego budynku oraz regulować długość działania świateł. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Należy pamiętać, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane odrębnie od zasilania podstawowego.

Oświetlenie bezpieczeństwa – rodzaje i działanie

Oświetlenie bezpieczeństwa wytycza ścieżkę ewakuacyjną poza posesję lub w wyznaczone miejsce. Ich zasilanie odbywa się niezależnie od zasilania głównego. Światła połączone są ze sobą w sposób modułowy i mogą być sterowane w ramach jednego systemu. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia długości palenia się świateł i innych parametrów. Synchronizacja konkretnych systemów jest uzależniona od typu i przeznaczenia budynku. Wszystkie aspekty regulują rozmaite ustawy i inne dokumenty o charakterze prawnym.