Kronospan – garść informacji o potentacie

Mała rodzinna firma Kronospan, założona w roku 1897 w austriackim mieście Lungötz, w okresie przeszło stu lat przekształciła się w największego na świecie wytwórcę płyt drewnopochodnych. Kronospan wytwarza blaty, panele ścienne, parapety, lakierowane płyty MDF, laminaty produkowane w warunkach podwyższonego ciśnienia (HPL) i wiele innych.

Początki i rozwój Kronospanu

Kronospan Szczecinek

Przez ponad 100 lat struktura własnościowa firmy umożliwiła jej rozwój i dostosowanie do zmieniającej się teraźniejszości. Po upadku Żelaznej Kurtyny w latach 80-tych, Kronospan spostrzegł nowe szanse na ekspansję na rynki południowo-wschodniej i wschodniej Europy.
W naszym kraju Kronospan pojawił się po raz pierwszy już w 1989 roku w Szczecinku. To była zaledwie piąta z kolei lokalizacja światowego potentata. Dzisiaj firma ma swoje zakłady nie tylko w tym niewielkim miasteczku na północy Polski, ale też w innych miastach, takich jak Poznań, Pustków czy Mielec. Kronospan to w chwili obecnej jedna z 10 najlepszych walijskich firm wytwórczych. Zatrudnia tam ponad sześćset osób, z czego 90 % z nich mieszka na obszarze dziesięciu mil od miejscowości Chirk.
Łącznie Kronospan zatrudnia przeszło 14 tys. pracowników w 37 miejscach na wszystkich kontynentach. Coroczne wpływy firmy osiągają aż 3 miliardy €.

Kronospan – ochrona środowiska

Kronospan Mielec

Spółka zależna firmy, Kronospan Forestry Ltd., zarządza ponad tysiącem hektarów zrównoważonych obszarów leśnych w południowo-zachodniej Szkocji. Dotyczy to zarazem młodych lasów, jak i plantacji w średnim wieku, zapewniając szeroką różnorodność przyrody. W roku 1999 firma dołączyła do projektu Forest Stewardship Council, który zapewnia, że ​​zrównoważone praktyki są wprowadzone. Kronospan kooperuje z działalnością Biznes we Wspólnocie Walii (BICW), celem którego jest rozwiązanie ważnych dylematów społecznych na najbardziej zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich w Walii. W roku 2013 Kronospan stał się jedną z pierwszych organizacji zarejestrowaną w walijskim Carbon Trust w pilotażowym programie kontroli nad emisją dwutlenku węgla.

Polskie fabryki Kronospanu

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Pod koniec 2015 r. Kronospan zainicjował realizację postulatów przedłożonych przez rezydentów Szczecinka. Podjęto kroki dążące do zabezpieczenia zmagazynowanych strużyn drewna, budowy zapory pochłaniającej dźwięk na wysokości osiedla mieszkaniowego oraz montażu tłumików hałasu i ekranów wiatro- i dźwiękochłonnych. Działania, których celem jest obniżenie wskaźnika emisji hałasu, wykonywane będą stopniowo. Użycie ekranów chroniących przed wiatrem to jedna z bardziej skutecznych metod zmniejszenia emisji pyłu powstałego z erozji wietrznej zwałów. Zapory ograniczają dynamikę wiatru, a zatem i pylenie.
Jednocześnie Kronospan zlecił niezależnej firmie wykonanie analizy niezorganizowanej emisji pyłu, powiązanej m. in. ze składowaniem, transportem i przeładunkiem strużyn drewnianych oraz sporządzenie strategii jej redukcji. Żeby uzyskać jak najlepsze efekty, Kronospan na obszarze zakładu rozpocznie równolegle inne dodatkowe działania, m. in.: oczyści szlaki przewozowe i place, rozpocznie rozładunek wiórów na krytych stanowiskach, będzie składować w kontenerach, na zakrytych hałdach lub w osłoniętych magazynach strużyny drewniane i materiały, jak również uruchomi systemy spryskiwania mgłą wodną.