Jak Kronospan dba o ekologię?

Wspaniałe wieści dla wszystkich mieszkańców Szczecinka i okolic. Już niebawem nowoczesna fabryka Kronospanu w Szczecinku rozpocznie budowę bardzo efektywnego i nowatorskiego systemu ochrony powietrza. Dzięki użytym technikom, zanieczyszczenia, lotne związki organiczne i pył, zostaną ograniczone aż o 90-98 procent.

Kronospan – dbałość o powietrze

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Żeby dostosować swoje zakłady do unijnych wymogów, Kronospan dopasuje własne instalacje przetwórcze pod kątem emisji przemysłowych oraz BAT, który jest najlepszą aktualnie wykorzystywaną metodą produkcji płyt wiórowych. Oprócz tych działań, Kronospan dokona inwestycji w UTWS – bardzo nowoczesną aparaturę służącą do oczyszczania gazów odlotowych. UTWS to system urządzeń, mających na celu ochronę powietrza. Intencją UTWS jest nie tylko osuszenie zrębek, których używa się jako surowca do wytwarzania płyt wiórowych, ale też zagwarantowanie filtracji gazów odlotowych z pyłu. Działanie UTWS powoduje, że rozgrzane opary nie mają styczności z suszonym drewnem, co pozwala zredukować problem emitowanych do atmosfery związków.

Bezpieczne składowanie trocin

Kronospan Mielec

Czynności Kronospanu przyczyniają się także do realizacji postulatów, zgłaszanych przez mieszkańców Mielca. Podjęte działania dążą do zabezpieczenia składowania zrębek, wybudowanie ekranu dźwiękochłonnego oraz instalację tłumików hałasu.

Badania emisji pyłu w Kronospanie

Kronospan Szczecinek

W zakładzie w Mielcu zostały wykonane badania akustyczne, które pozwoliły na zidentyfikowanie źródła hałasu na terenie przedsiębiorstwa. Ponadto zewnętrzna firma przeprowadzi badania emisji pyłu, związanej między innymi z przewozem, przeładunkiem i składowaniem strużyn drewnianych, oraz przygotuje strategię redukcji ich ilości.