Skąd bierze się popularność faktoringu?

Faktoring jest zaliczany do najchętniej wybieranych obecnie usług bankowych. Jest adresowany przede wszystkim do firm, które stosują opóźnione czasy płatności i boją się utraty płynności finansowej. Faktoring pozwala na zdyscyplinowanie partnerów do bezzwłocznego spłacenia należności. Oprócz tego jest to także idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących kolejnych form sfinansowania kosztów wiążących się z ich działalnością. Na czym zatem polega faktoring? Czemu jest tak skuteczny? O czym powinny wiedzieć firmy, które zdecydują się na tę metodę pozyskania środków? W jaki sposób uniknąć ewentualnych trudności związanych z faktoringiem?

Faktoring dla firm – co nam daje?

Faktoring zazwyczaj utożsamiany jest zwłaszcza z cesją zobowiązań przedsiębiorstwa przez bank. W rzeczywistości okazuje się on fuzją różnych rodzajów usług, a cesja długów jest tylko jego częścią. Polega on na wykupieniu zobowiązań udokumentowanych fakturą VAT – faktor (najczęściej bank) przejmuje należności od faktoranta, a więc spółki. Poza tym potwierdza, że ma zagwarantować mu również pozostałe usługi, czyli pomoc w ściągnięciu niespłaconych zobowiązań, prowadzenie rozliczeń oraz doradztwo finansowe. Na charakter umów faktoringowych w naszym kraju rzutują przepisy prawa spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego.

Faktoring dla firm – jak znaleźć bank?

Propozycje kolejnych banków świadczących faktoring bywają niekiedy bardzo zróżnicowane. Aby uniknąć błędów, których efektem mogą być poważne straty, musimy dobrze przeanalizować wszystkie z nich. Potrzebne okażą się wówczas specjalne umiejętności, których nierzadko po prostu nie mamy. Z tego powodu wybór oferty powinniśmy omówić z doradcą finansowym, który powie nam, jak znaleźć bank, jaki zaproponuje nam najlepsze warunki. Współpraca z doradcą to co prawda dodatkowy wydatek, jednak zazwyczaj okazuje się, iż w ten sposób unikniemy problemów.