Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Noty księgowe 40 euro - uzupełnij swoją wiedzę!

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – stosować jako jeden z kroków procedury upominawczej, a może wystawiać bezzwłocznie?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu należności za fakturę mogą być przejściowe problemy finansowe bądź zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego umyślne działanie. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W momencie, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada też wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]