Masz długi u wierzycieli? Może czas na restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Jeśli firma znalazła się w głęboki kryzys, długi względem kontrahentów rosną w zastraszającym tempie i decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek bankrutującym firmom

Restrukturyzację można określić jako przeobrażenie podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w rezultacie zwiększenie jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo oferuje sporo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami, więc jest wyraźnie w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm. Także postępowania trwają krócej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele korzyści: wstrzymać realizację nieprzychylnych ugód, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają przystopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza uratować spółkę przed bankructwem.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony powyżej akt prawny definiuje 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po przygotowaniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa zazwyczaj do pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły właściciele spółek na skraju niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli 12 miesięcy, bowiem w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wyznacza, samodzielnie prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tu jedynie uznanie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a jednocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki rodzaj restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danym przypadku. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku właściwe jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Procedury restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, więc jeśli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale nie wiesz, który rodzaj będzie odpowiedni dla Twojej spółki, koniecznie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.