Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o automatycznej windykacji, uzyskasz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta droga dochodzenia należności będzie nieskuteczna, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje identyczną ilość faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie zdecydowanie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może dodać swoje harmonogramy działań wszczynanych wobec nie płacących klientów, wyznaczając m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wymienione wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną znacznej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]