Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którym może być tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo potencjalny administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla przyszłych administratorów

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne szkolenia przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator danych osobowych (ADO), odbiorca danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.