Scenariusz szkolenia – jak zrobić to dobrze

Scenariusz dobrego szkolenia naprawdę różni się od pozostałych skryptów. Żeby kurs okazał się efektywny, scenariusz powinien być elastyczny i pozwalać na dopasowanie szkolenia do grupy. Aby to było osiągalne, należy wziąć pod uwagę doświadczenie uczestników i ich potrzeby. Będzie to naprawdę istotne, bo prawidłowo przygotowany scenariusz szkolenia jest podstawą pracy każdego coacha. Dobrze więc napisać parę słów na temat tego, jak musi on się prezentować oraz o czym pamiętać przy jego tworzeniu. Pomocnych będzie niewątpliwie parę najważniejszych porad, które powinien poznać każdy, kto ma zamiar zorganizować kurs.

Jak opracować scenariusz szkolenia?

Kluczowym elementem scenariusza szkolenia jest rzecz jasna ustalenie jego długości – pamiętajmy jednak, iż szkolenie musi być jak najdłuższe, bo krótsze kursy okazują się często dla prowadzących źródłem niemałych trudności. Kolejnym działaniem powinno być określenie obszaru szkolenia – ten natomiast powinien być dostosowany do jego długości. Tylko wówczas możemy przygotować główne ćwiczenie kursu. W toku profesjonalnych szkoleń ćwiczenia wykonywane są tylko wtedy, gdy uczestnicy przyswoili już wszystkie potrzebne wiadomości – poprzedzają one bowiem ogólne podsumowanie.

W scenariuszu szkolenia wytycz cele

Scenariusz szkolenia powinien również być źródłem wiadomości dotyczących tego, co należy przedstawić ludziom biorącym w nim udział zanim zacznie się ćwiczenie główne. Tak zwane cele operacyjne to grupa cech oczekiwanych od uczestników. Są one różne w zależności od charakteru szkolenia. Zwykle jest to przyswojenie przez nich kluczowych umiejętności i właściwa atmosfera w gronie uczestników. Cele operacyjne w czasie szkolenia powinny być wypracowane w minimalnym stopniu, a w razie odpowiedniej atmosfery – w optymalnym.