NLP – praktyka ważniejsza od teorii

Mimo że nie jest włączane do mainstreamu psychologii, NLP posiada sporo entuzjastów na całym świecie. Nie jest tak rzecz jasna bez przyczyny. Korzystając z jego technik mamy szansę nie tylko doskonalić swój charakter, ale także lepiej komunikować się z innymi. NLP – czyli tzw. programowanie neurolingwistyczne – umożliwia wydajniejsze wykorzystanie własnego potencjału i obserwowanie otoczenia, przez co podnosi satysfakcję z życia. Chociaż opiera się na teorii psychologicznej, nauczyć się go mogą również wszyscy nie będący naukowcami. Czemu więc NLP jest tak skuteczne? Kto opracował jego podstawy?

Dzieje NLP

NLP powstało na początku lat siedemdziesiątych. Jego pionierem był Richard Bandler – cybernetyk zafascynowany psychologią, który wraz z Johnem Grinderem połączył elementy psychologii z nauką o człowieku, cybernetyką i lingwistyką. Wyniki ich badań szybko zaczęły być wykorzystywane w wielu dziedzinach. Dziś doceniają je trenerzy, menedżerowie oraz nauczyciele, a poza tym stale opracowywane są nowe metody, dzięki czemu NLP okazuje się pomocne także w innych branżach.

NLP – dlaczego powinieneś je studiować?

Najważniejsze w NLP jest odnajdywanie innych rozwiązań od tych, którymi para się tradycyjna psychologia. NLP chce się dowiedzieć, czemu niektórzy odnoszą sukces, a pozostali nie radzą sobie tak dobrze. Entuzjaści NLP są w stanie więc lepiej walczyć z przeciwnościami oraz jak najlepiej wykorzystać własny umysł – a dzięki temu także osiągnąć maksymalną skuteczność wysiłków. NLP pozwala również na efektywniejsze budowanie relacji z innymi.