Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, przed którym co roku staje tysiące abiturientów. Niejednokrotnie decyzja ta stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu znów zaczęły się tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki cieszą się największą popularnością.

Najczęściej wybierane kierunki studiów

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Zainteresowani komputerami nierzadko wybierają także studia pochodne, które mają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście automatyka oraz robotyka, które nie są przecież kierunkami pionierskimi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają przede wszystkim zarządzanie oraz psychologię. Kolejno w zestawieniach pojawiają się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), budownictwo czy rozmaite filologie (głównie angielska).

Najwięcej chętnych na jedno miejsce przypada na kierunkach z dziedziny matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Ciężko dostać się też na wydziały związane z kreowaniem wizerunku, wzornictwem czy branżą filmową. Wypada podkreślić, iż wysoka liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów ubiega się wszak o przyjęcie nawet na parę kierunków na raz.

Jak podjąć słuszną decyzję o kierunku studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów należy wziąć pod uwagę pasje, ale też przyszłe zapotrzebowanie na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, że konkretny kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie poszerzać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uczelni wyższych i z reguły nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra bądź licencjata.

Maturzysto, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje np. poprzez pracę w studenckich kółkach bądź wolontariatach. Warto zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.