Dlaczego warto zapisać się na kurs trenerski

Zapotrzebowanie na tzw. miękkie i twarde szkolenia jest obecnie bardzo duże, co powoduje, iż wiele osób podejmuje decyzję, by wybrać się na kurs trenerski. Jego celem jest przygotowanie do organizowania szkoleń, a jego najważniejszym elementem jest nauka dobrego tworzenia scenariusza szkolenia.

Jak stworzyć interesujący scenariusz szkolenia?

Budując scenariusz szkolenia, trzeba pamiętać, iż nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, rozmaite bywają też sytuacje, dlatego niezbędne jest co prawda nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie w każdym przypadku trzeba się ściśle go trzymać. Warto zatem wziąć pod uwagę rozmaite możliwości i rozwiązania. Jedną z najważniejszych spraw jest dostosowanie obszaru zagadnienia omawianego na kursie do czasu jego trwania. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt szeroki, ani też zbyt zawężony. Nawet coache mający certyfikat trenerski wtedy, kiedy planują scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasem uściślać tematy. Nie mniej ważną kwestię stanowią cele kursu. Są one rzecz jasna rozmaite, jednak w przypadku wszystkich szkoleń celem ma być zmiana aktualnej sytuacji, czyli na przykład zwiększenie konkretnych zdolności lub modyfikacja postawy w określonych okolicznościach. Kiedy przy podsumowaniu okazuje się, iż cele te udało się osiągnąć, jest to sukces, gdyż efekty te będą długofalowe. Cel jest oczywiście ściśle związany z tematem danego szkolenia.

Najistotniejszy punkt scenariusza szkolenia – ćwiczenie główne

Po sprecyzowaniu celów nadchodzi czas na opracowanie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, mimo iż robi się je praktycznie na końcu. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, a więc jego znaczenie jest ogromne. W ćwiczeniu tym wykorzystuje się standardowe techniki stosowane podczas szkoleń, czyli tzw. dramy – narracje, symulacje, odgrywanie scenek, a także najczęściej dzieli się słuchaczy na grupy, co pozwala na efektywniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. Aby możliwe jednak było wykonanie takiego ćwiczenia, należy także określić cele operacyjne, co jest następnym elementem scenariusza szkolenia. Celami operacyjnymi nazywamy zdolności czy umiejętności, które grupa musi prezentować, by była w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Są one zależne od jego specyfiki oraz dziedziny szkolenia. Zwykle wypracowanie tych parametrów obliguje do przeprowadzenia uzupełniających ćwiczeń. Po każdym z nich należy przeprowadzić podsumowanie, w ramach którego słuchacze mówią, czego się dowiedzieli. Podsumowania należy dokonać również na koniec zajęć.