Archer język włoski Kraków

Czy warto się uczyć języka włoskiego?

Jakie jęzki obce są „w cenie”?

Biegłość języka angielskiego jest w obecnym czasie standardem, zatem, aby podnieść swoje umiejętności oraz wartość na rynku pracy warto umieć drugi bądź nawet trzeci język obcy na poziomie minimum średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do obiegowych języków zalicza się: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej skuteczny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej ceniony dla pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich przedsiębiorstw rozwija w Polsce swoje przedstawicielstwa i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Unii, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język techniczny w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Ponadto język włoski jest językiem „urzędowym” w dziedzinach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest wyjątkowo prosty do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są nieskomplikowane. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest opanowanie podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich bazuje na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język miłości i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a zatem uczmy się włoskiego!