Wymienniki ciepła Desto

Wymienniki ciepła to urządzenia, przeznaczone do wymiany energii cieplnej między co najmniej dwoma mediami będącymi w gazowym lub ciekłym stanie skupienia, które różni temperatura. Najczęściej występują dwa media, z czego jedno przekazuje, a drugie odbiera ciepło. Występują one w różnych dziedzinach techniki i często noszą nazwy określające ich przeznaczenie, np: podgrzewacze itp. Wymienniki ciepła mają różną budowę. W wymiennikach ciepła może występować zarówno ustalona, jak także nieustalona wymiana ciepła. Ustalona wymiana ciepła może zachodzić tylko w wymiennikach o działaniu ciągłym. Wymienniki ciepła o działaniu nieciągłym mogą realizować proces wymiany ciepła jednorazowo albo funkcjonować falowo.

Jakie zadanie mają poszczególne rodzaje wymienników ciepła?

Istnieje wiele typów wymienników ciepła m.in

  • wymienniki krzyżowe – te wymienniki ciepła nie dają jednak możliwości odzyskiwania wilgoci. Zaletą stosowania krzyżowych wymienników ciepła są niskie koszty ich produkcji
  • wymienniki przeciwprądowe – strumienie powietrza przepływają w nich równolegle w przeciwnych kierunkach. Przeciwprądowe wymienniki ciepła są coraz częściej stosowane w budynkach jednorodzinnych
  • wymienniki obrotowe – wymienniki ciepła tego typu składają się z obudowy, wewnątrz której zlokalizowany jest wirnik. Charakteryzują się jednak wysokim poziomem odzysku ciepła. Obrotowe wymienniki ciepła są zdolne nie tylko do odzyskiwania ciepła, ale również wilgoci