Trudno pojąć jak duże zastosowanie współcześnie ma technika liniowa. Umożliwia ona przemieszczanie się elementów poprzez wykorzystanie przesuwu tocznego oraz ślizgowego, przy relatywnie niedużym tarciu. Jedną z jej składowych są między innymi prowadnice liniowe, spośród których można wyodrębnić kilka typów, a także konstrukcji. Obszarem, w którym może wykazać się technika liniowa jest przemysł elektroniczny, oprócz tego systemy liniowe są wstanie wykonywać proste zadania związane z obróbką w branży tworzyw sztucznych. Warto też zaznaczyć, że działanie niektórych typów wind oparte jest właśnie na technice liniowej.

Urządzenia, które korzystają z techniki liniowej

Popularna w ostatnim czasie technika liniowa to urządzenia o rozmaitych typach, które można swobodnie dobrać do osobistych potrzeb oraz preferencji. Mają one szerokie zastosowanie. Wszystko zależy do czego chcemy je użyć. Elementami techniki liniowej są np.:

  • wałki prowadzące – niebywale użyteczne elementy techniki liniowej, które można spotkać w różnych rodzajach. Znajdują zastosowanie w wielu maszynach.
  • prowadnice liniowe – wyposażone są w innowacyjny układ biegowy, który gwarantuje tym elementom stabilność ruchu. Są zdolne do przenoszenia dużych obciążeń zarówno w pionie, jak również poziomie.
  • śruby trapezowe – dzięki profesjonalnemu wykonaniu z wykorzystaniem nowatorskiej techniki liniowej, zachowują doskonałe właściwości ślizgowe.