Sposób na wzrost efektywności pracowników – rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy, to narzędzie które jest coraz chętniej wykorzystywane już nie tylko w dużych firmach, ale i w niewielkich przedsiębiorstwach. Systemy RCP pozwalają na szczegółowe zbieranie i przetwarzanie informacji na temat godzin przepracowanych przez każdego z zatrudnionych.

Jak działają systemy rejestracji czasu pracy?

Systemy RCP mogą składać się z różnorodnych urządzeń i modułów, przez co nie jest trudno zaadaptować je do warunków konkretnej firmy. Najpopularniejsze są systemy, w których rejestrowane są wejścia i wyjścia pracowników w oparciu o dane zebrane przez czytniki kart zbliżeniowych. Każdy zatrudniony posiada własną kartę, którą musi przystawić do czytnika zawsze, kiedy przybywa do firmy lub gdy z niej wychodzi. Systemy bardziej złożone pozwalają także na fotorejestrację, tyczy się to przede wszystkim rozwiązań, w których rejestracja czasu pracy połączona jest z opcją kontroli dostępu.

Biometryczna rejestracja czasu pracy

W systemach kontroli dostępu, w których skrupulatna weryfikacja i dbałość o bezpieczeństwo mają podstawowe znaczenie, bardzo często wykorzystuje się przyrządy biometryczne. W celu rozpoznania pracownika używany w nich jest układ linii papilarnych albo obraz tęczówki . Biometria jest w pozostałych krajach chętnie stosowana także w rejestracji czasu pracy. W Polsce jednak w dalszym ciągu nie jest to uregulowane prawnie. Z tego powodu właściciele firm wolą być ostrożni i przeważnie wybierają tradycyjne sposoby, to jest czytniki kart elektronicznych.