Desto zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są elementem armatury ochronnej dla instalacji, przeciwdziałającym zbytnim skokom ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie mogłoby przyczynić się do usterek w najsłabszych elementach. Zawory bezpieczeństwa pełnią niebagatelną rolę w instalacjach wodnych, a także centralnym ogrzewaniu.

Budowa i działanie zaworów bezpieczeństwa

Są różne sposoby zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zaworach bezpieczeństwa. Do najbardziej znanych metod zaliczyć można wykorzystanie mechanizmu pływakowego i sprężyny. To właśnie one przejmują skoki ciśnienia. Gdy nastąpi jego nadmierny wzrost, sprężyna zgina się na tyle, by pozwolić na wypływ wody przez zawór i obniżenie ciśnienia w całej instalacji.

Dobór i montaż zaworów bezpieczeństwa

Dobierając zawór bezpieczeństwa trzeba zwrócić uwagę na maksymalne ciśnienie, jakie może wystąpić w instalacji. By zawór zadziałał wystarczająco wcześnie, zakłada się 15-procentowy zapas ciśnienia. Znaczącą rolę odgrywa również lokalizacja zaworów bezpieczeństwa. Umieszczenie ich niedaleko, np. przy kotłach czy innych generatorach ciepła, pozwoli całkowicie zabezpieczyć instalację.