Desto – czujniki temperatury

Niedokładny pomiar temperatury może spowodować skrócenie żywotności urządzenia, nawet gdy zostanie ono przegrzane tylko o parę stopni. W związku z tym, temperatura wymaga stałej kontroli, do czego służą zautomatyzowane czujniki temperatury.

Poznaj budowę czujników temperatury

Czujniki temperatury zbudowane są z rezystora oraz osłony ochronnej wraz z złączem elektrycznym. Zasilane są napięciem 5V, z nadrzędnego urządzenia sterującego.

Czujniki temperatury – wiadomości dodatkowe

Do pomiarów temperatury służą różne czujniki temperatury. Jedne z nich służą do mierzenia cieczy, inne do ciał stałych. Poszczególne typy czujników temperatury różnią się budową, a także zasadami funkcjonowania, natomiast wszystkie realizują, na wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz niezawodności procesowego, zadania związane z pomiarem temperatury.

Jakie są dostępne rodzaje czujników temperatury?

Rożne sposoby pomiaru pozwalają na podział czujników temperatury na: rezystancyjne, termopary, manometryczne oraz cieczowe. Termopary to czujniki o wielu zaletach. Są miedzy innymi niezawodne, niewielkie i niedrogie. Oprócz termopary często wykorzystywane są czujniki temperatury rezystancyjne, których rezystancja zmienia się w wyniku wahań temperatury.