Pielęgnacja boisk sportowych – zadanie dla profesjonalistów

Właściwie założone boisko, posiadające odpowiednie podłoże oraz wysokiej jakości murawę, nie tylko znakomicie się prezentuje, lecz również perfekcyjnie wypełnia swoją rolę podczas rozgrywania meczów. Naturalnym jednak jest, iż płyty boisk sportowych w wyniku korzystania z nich zużywają się, a zatem ich stan się pogarsza, więc konieczne jest podejmowanie działań, które określa się jako regeneracja boisk sportowych. Każde boisko, niezależnie od tego, jakie ma warunki wodno-terenowe, odczyn gleby bądź też typ trawy, wymaga właściwej, troskliwej i bardzo regularnej pielęgnacji. Najrozsądniej jest powierzyć to zadanie profesjonalistom, posiadającym ogromną wiedzę na temat pielęgnacji sportowych boisk, a poza ty dysponującym potrzebnymi do tego urządzeniami.

Profesjonalna pielęgnacja boisk sportowych

Najistotniejszy element każdego boiska, czyli murawa sportowa, wysiewana jest z zastosowaniem odpowiednich mieszanek nasion traw, co podnosi jej wytrzymałość na niekorzystne warunki pogodowe, a także na wszelkie uszkodzenia będące nieodzowną konsekwencją jej użytkowania. Murawę można także nawozić, jednakże to nie wszystko, nieodzowne jest wykonywanie zabiegów takich jak wertykulacja, aeracja, piaskowanie, dosiew trawy, wymiana trawnika, walcowanie czy włókowanie. Nazwy te pewnie mało mówią laikom, rozsądniej więc pielęgnację boiska powierzyć fachowcom, gdyż wyłącznie odpowiednio pielęgnowana murawa stwarza warunki konieczne do rozgrywania meczów, a zaniedbanie tego obowiązku prowadzi do szybkiej degradacji nawierzchni.

Możliwości pielęgnacji boisk sportowych

Jednym z najistotniejszych elementów w pielęgnacji boiska sportowego jest system nawadniania trawy, lecz murawa wymaga dużo więcej zabiegów, na przykład aeracji, czyli napowietrzania i spulchniania gleby za pomocą odpowiednich maszyn. Piaskowanie chroni przed zbijaniem się gleby i powoduje mocniejszy rozrost korzeni trawy. Wertykulacja, czyli zabieg opierający się na nacinaniu darni, zwiększa przepuszczalność gleby oraz przyczynia się do większej elastyczności trawnika, co poprawia komfort jego użytkowania. Potrzebne na wiosnę walcowanie sprawia, że korzenie trawy stają się lepiej odżywione, zaś włókowanie, czyli szczotkowanie, usuwa obumarłe części murawy. W przypadku pojawiania się ubytków w trawniku niezbędne jest uzupełnianie ich trawą z rolki lub poprzez dosiewanie. Nie wolno również zapominać o regularnym koszeniu trawy – w odpowiednim momencie oraz na odpowiednią wysokość. Wszystkie te czynności wymagają umiejętności, odpowiednich narzędzi, a także wiedzy, kiedy je stosować. Właściwie pielęgnować boisko mogą więc wyłącznie profesjonaliści.